政治家や選挙は、自由に投票し、積極的に参加民主主義、変更、オンライン投票の投票で
left right close

Gwendolyn Rutten

> ベルギー > 政治家 > Open Vld > Gwendolyn Rutten
Gwendolyn Rutten あなたの意見は、サポートと投票できる状態になります。オンライン投票する!
Open Vld
 
写真 Gwendolyn Rutten

Gwendolyn Rutten - 〜のために

Een Belgische politica, voorzitter van de Open Vld. | A Belgian politician, the current leader of the Flemish liberal party.
 NO! Gwendolyn Rutten

Gwendolyn Rutten - 〜に対して

Klik, als u niet ondersteunen Gwendolyn Rutten. Zeggen waarom. | Click, if you do not support Gwendolyn Rutten. Say why.

のためのオンライン選挙結果 "Gwendolyn Rutten" のオンライン選挙結果グラフ

graph
NLD: Gwendolyn Angeline Albert Maria Rutten (Hasselt, 26 juni 1975) is een Belgische politica voor Open Vld. Sinds 8 december 2012 is ze voorzitter van de partij. Gwendolyn Rutten studeerde Rechten en Internationale Politiek aan de Katholieke Universiteit Leuven. Ze was van 2002 tot 2004 stafmedewerkster van toenmalig VLD-voorzitter Karel De Gucht op het partijsecretariaat te Brussel. Hierop aansluitend ging ze aan de slag voor de Europese instellingen, waar ze administrateur was voor de Europese Toezichthouder voor de Bescherming van Persoonsgegevens (EDPS). Deze functie oefende ze uit tot 2005. Toen werd ze kabinetschef Algemeen Beleid, eerst voor viceminister-president Fientje Moerman (2005 - '07), nadien voor minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke ordening ...
〜のために33〜に対して   Vanuit mijn oogpunt, Gwendolyn Rutten is een vrij goede politicus. Ik steun hem / haar!, positive
〜のために33〜に対して   Ik ben tegen Gwendolyn Rutten! Ik ben het oneens met zijn politieke opvattingen. Ik wil dat hij uit de politiek!, negative
現在の選好率
〜のために Gwendolyn Rutten

Rutten wil reorganisatie Vlaamse overheid


De volgende Vlaamse regering moet de Vlaamse overheid anders organiseren, meent Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten. Ze pleit ervoor het aantal instellingen en het kluwen aan vergunningen te vereenvoudigen. Dat heeft ze verklaard in De Zevende Dag. Ze pikte daarmee in op de oproep van Vlaams minister-president Kris Peeters voor ‘respect voor de ondernemers’. Peeters somde dit weekend in De Tijd maatregelen van de federale regering op, zoals over de bedrijfswagens en de liquidatiebonus, die volgens hem maken dat ondernemers zich onheus behandeld voelen. Rutten bevestigt ...


[TOP 4]

> Gwendolyn Rutten > ニュース
 
load menu