政治家や選挙は、自由に投票し、積極的に参加民主主義、変更、オンライン投票の投票で
left right close

Lode Vereeck

> ベルギー > 政治家 > Open Vld > Lode Vereeck
Lode Vereeck あなたの意見は、サポートと投票できる状態になります。オンライン投票する!
Open Vld
 
写真 Lode Vereeck

Lode Vereeck - 〜のために

Een Belgisch econoom en politicus, eerst voor Open Vld. | A Belgian economist and politician.
 NO! Lode Vereeck

Lode Vereeck - 〜に対して

Klik, als u niet ondersteunen Lode Vereeck. Zeggen waarom. | Click, if you do not support Lode Vereeck. Say why.

のためのオンライン選挙結果 "Lode Vereeck" のオンライン選挙結果グラフ

graph
NLD: Lode Vereeck (Deurne, 23 januari 1965) is een Belgische econoom en politicus. Sinds midden 2009 zetelt hij in het Vlaams Parlement, eerst voor LDD, sinds 2014 voor Open Vld. Politieke loopbaan Van 1999 tot 2000 werkte Lode Vereeck als adjunct-kabinetschef voor kmo-beleid bij minister Jaak Gabriëls, waar hij verantwoordelijk was voor de sociale zekerheid van zelfstandigen en de administratieve vereenvoudiging. In die periode werd de drastische verkorting van de startersprocedures uitgewerkt. Van 2001 tot 2004 was hij door de Vlaamse regering aangesteld als bestuurder van de transnationale Universiteit Limburg (tUL), een uniek grensoverschrijdende samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt en de Universiteit Maastricht. Eind 2008 besliste Lode Vereeck om in de ...
〜のために33〜に対して   Naar mijn mening Lode Vereeck is heel goed politicus. Bijvoorbeeld, omdat... (als ik wilde schrijven waarom, schreef ik het hier), positive
〜のために33〜に対して   Ik ga niet akkoord Lode Vereeck is een slechte keuze. Bijvoorbeeld, omdat... (als ik wilde schrijven waarom, schreef ik het hier), negative
現在の選好率
〜のために Lode Vereeck

Toekomst Lode Vereeck hoogst onduidelijk


BRUSSEL - LDD-fractieleider Lode Vereeck lijkt zijn bruggen naar de N-VA te hebben opgeblazen. Vervelend, op een moment dat hij op zijn minst plaatselijk met die partij wilde samenwerken. 'Mijn rug is een vogelenpikbord. Ik schrik van niks meer. Maar nu val ik echt uit de lucht.' LDD-voorzitter Jean-Marie Dedecker heeft echt geen weet van de gesprekken die Lode Vereeck heeft gevoerd met N-VA'ers Bart De Wever, Kris van Dijck en Rik Kriekels. Over de draagwijdte van de gesprekken bestaat op zijn zachtst gezegd verwarring. De N-VA had min of meer de stellige indruk dat Vereeck een ...


Rob Van de Velde (LDD) valt partijvoorzitter Vereeck aan ...


...via Twitter Belga -Gewezen Kamerlid Rob Van de Velde (Lijst Dedecker) haalt in een boodschap op netwerksite Twitter fel uit naar zijn partijvoorzitter Lode Vereeck. "Een beetje voorzitter zou afstand nemen van stunt Verstrepen en uitspraak JMDD (Jean-Marie Dedecker, nvdr) vermogensaangifte. Vereeck niet. So far geloofwaardigheid", zo twitterde Van de Velde afgelopen weekend. De 'stunt' van Verstrepen is een verwijzing naar de foto die Vlaams parlementslid Verstrepen vorige week verspreidde en waarop te zien is hoe de snelheidsmeter op zijn dashboard 190 kilometer per uur aanwijst. ...


Lode Vereeck vervangt Jean-Marie Dedecker als voorzitter LDD


Het partijbestuur van LDD heeft vanmiddag Vlaams fractieleider Lode Vereeck aangeduid als nieuwe partijvoorzitter. Vereeck krijgt de leiding van een dagelijks bestuur dat meteen de opdracht krijgt een inhoudelijk congres voor te bereiden dat plaatsvindt in het najaar en waarop de partij haar programma terug scherp moet stellen in de veranderde politieke omgeving. Ook een nieuwe naam van de partij ligt op tafel. Na de verkiezingsnederlaag van 13 juni verkoos Jean-Marie Dedecker om een stap opzij te zetten. Een negenkoppig comité onder leiding van de Oost-Vlaamse LDD-voorzitter Steven ...


[TOP 4]

> Lode Vereeck > ニュース
 
lode vereeck econoom, wetenschapseconomie lode vereeck, pr vereeck verkiezing 2012, lode vereeck geboorteplaats deurne その他...
load menu